Gå til sidens indhold
 

Rådgivningsforløb

Et neuropsykologisk rådgivningsforløb for borgere med følgevirkninger efter hjerneskade.

 

Målgruppe

Primært: Borger med diskrete/lettere følgevirkninger

Borgeren har behov for specialiseret neuropsykologisk eller neurofaglig rådgivning, samtidig med genoptagelse af arbejde eller uddannelse.

 

Sekundært: Borger med mere betydelige følgevirkninger
Borgeren kan ikke motiveres eller ønsker af andre årsager ikke et egentligt rehabiliteringsforløb ved Hjerneskadecentret.

 

 

Formål

Borger med diskrete/lettere følgevirkninger

Målet for Rådgivningsforløbet er overordnet at rådgive og vejlede borgeren, med henblik på at borgeren bliver i stand til at klare sit arbejde eller uddannelse på almindelige vilkår.

Der vil i rådgivningen være fokus på edukation, tillæring af kompensationsmetoder, mestringsstrategier og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejds- eller studieaktiviteter.  


Borger med mere betydelige følgevirkninger

Målet med Rådgivningsforløbet, hvor borgers udsigt til selvforsørgelse er mindre oplagt, er at understøtte borgerens egen plan om at genoptage arbejde eller uddannelse.

Samtidig vil der være fokus på at motivere borgeren for et egentligt rehabiliteringsforløb ved Hjerneskadecentret, når/hvis borgerens plan måtte vise sig urealistisk og forløbet gradvist synliggør behov herfor. 

 

 

Forløb

 • Forløbet starter med fremmøde på Hjerneskadecentret - evt. sammen med en pårørende.
   
 • I den første del af forløbet vil der være 1-2 ugentlige samtaler af mere udredende karakter, med henblik på at identificere de primære mestringsstrategier, som borgeren med fordel kan anvende.
   
 • Gradvist vil forløbet skifte karakter, hvor fokus især vil være at understøtte anvendelsen af strategierne i praksis på arbejdspladsen eller uddannelsen.

 • Forløbet kan evt. også understøttes via møder på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.
   
 • Rådgivning om relevante justeringer vil blive foretaget løbende, efterhånden som borgeren i stigende grad mestrer de udfordringer, som arbejdet eller uddannelsen byder. 

 • Forløbets længde aftales individuelt i hvert enkelt tilfælde.
   
 • Forløbet afsluttes, når borgeren via tillærte metoder er i stand til at klare sit arbejde/uddannelse på normale vilkår.

  Borger med mere betydelige følgevirkninger
 • Forløbet kan blive afbrudt, når det for alle parter - også borgeren - er åbenlyst, at der er behov for et egentligt rehabiliteringsforløb.

 • En relativ større del af indsatsen forventes at foregå i samarbejde med arbejdspladsen og/eller andre aktører, der måtte være involveret i borgerens sag. 
 
 

Opdateret: 23.12.2016

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar: Hjerneskadecentret

Telefon: 87 13 40 75

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code