Gå til sidens indhold
 

Det Fleksible Tilbud

Et fleksibelt, specialiseret, tværfagligt neuropsykologisk rehabiliteringsforløb for borgere med lettere følger efter hjerneskade.

Målgruppe

Borgeren har lettere følger efter erhvervet hjerneskade, fx efter kranietraume, blodprop i hjernen, hjerneblødning, infektion eller anden beskadigelse af hjernevæv.

 

Borgeren har behov for et specialiseret og individuelt tilrettelagt neuropsykologisk rehabiliteringsforløb, mhp. at komme tilbage i arbejde eller fastholde nuværende arbejde.

 

Formål

At opnå beskæftigelse/uddannelse på almindelige vilkår eller på særlige vilkår, eksempelvis i form af fleksjob.

At forbedre det generelle funktionsniveau med særlig vægt på kognitive, følelsesmæssige og sociale kompetencer.

At skabe indsigt, erkendelse, kompensationsstrategier og accept.

At komme videre i livet med de betingelser, der er til stede, og opnå størst mulig livskvalitet.

 

Forløb

Rehabiliteringsforløbet varer typisk et år. Forløbets længde kan dog variere og aftales individuelt afhængig af behov og aftaler med Jobcentret.

Gennem hele forløbet er man knyttet til den samme kontaktperson i Det Fleksible Tilbud. Det drejer sig om: Individuelt samtaleforløb, par-/familiesamtaler, møder på arbejdsplads/uddannelsesinstitution, samarbejde med sagsbehandler i Jobcentret og udfærdigelse af skriftlig status.

 

I de første 4 – 5 måneder:

  • Undersøgelser af ressourcer og vanskeligheder
  • Individuelle målsætninger
  • Fremmøde 1 – 2 dage ugentligt på Hjerneskadecentret. Det er muligt, at man sideløbende kan arbejde eller studere andre dage i ugen.
  • Der arbejdes individuelt og i grupper mhp. træning, erkendelse og indlæring af hensigtsmæssige kompensationsstrategier.

 

I de næste 7 – 8 måneder:

  • Færre aktiviteter på Hjerneskadecentret: Individuelle samtaler og gruppemøder.
  • Arbejds- eller uddannelsesaktiviteter optrappes i takt med den enkeltes ressourcer.
  • Der afholdes møder på arbejdspladsen/uddannelsen mhp. støtte og evaluering.
  • Kontaktpersonen beskriver status for rehabiliteringsforløbet inkl. beskrivelse af arbejdsevne/studieegnethed.   

Kontakt

Hjerneskadecentret

P. P. Ørums Gade 11

Bygning 2

8000 Aarhus C

Telefon: 87 13 40 75

E-mail: 

EAN-nummer: 5798005773009

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 8.30 - 15.30
Fredag kl. 8.30 - 15.00

 

Primære medarbejdere

Anna Marie Nørby

Socialrådgiver

E-mail: anmn@aarhus.dk

  

Lene Strandet Mortensen

Neuropsykolog

E-mail: lsmo@aarhus.dk 

 

Ulla Munck Bechmann

Neuropsykolog

E-mail: umb@aarhus.dk

 

 
 

Opdateret: 23.12.2016

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar: Hjerneskadecentret

Telefon: 87 13 40 75

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code