Gå til sidens indhold
 

Borger fra øvrige kommuner

Hjerneskadecentret indskriver ogå hjerneskaderamte borgere, der bor uden for Aarhus Kommune.

Tre betingelser skal være opfyldt:  

 

  1. Borgeren skal tilhøre Hjerneskadecentrets målgruppe.
  2. Borgeren skal kunne klare den transporttid, der måtte være fra bopæl til Aarhus og retur flere gange ugentligt.
  3. Hjemkommunen skal være indstillet på at bevilge borgerens forløb ved Hjerneskadecentret.

 

Henvisning til Hjerneskadecentret

Ønskes en borger henvist til Hjerneskadecentret, sendes henvisningen hertil vedlagt relevante sagsakter, der kan give et indtryk af borgerens hjerneskade, hvilken behandling vedkommende har fået og hvorledes vedkommende fungerer. Der anvendes ikke særskilt henvisningsskema.

 

Når Hjerneskadecentret har modtaget henvisningen indhentes samtykke hos borgeren. Den benyttes til at rekvirere yderligere oplysninger og kontakte andre instanser, hvis der er brug for det.

 

Hvis henvisningen ikke er sendt fra den kommunale sagsbehandler, kontakter Hjerneskadecentret hjemkommunen med en forespørgsel om, hvorvidt man i den konkrete sag ønsker Hjerneskadecentrets medvirken.

 

Forespørgslen har to mulige udfald:  

 

  1. Hjemkommunen ønsker ikke Hjerneskadecentrets medvirken, idet man vurderer at egne tilbud imødekommer borgerens behov. Efter denne afgørelse henlægges sagen og borgeren orienteres herom.
  2. Hjemkommunen bekræfter, at man ønsker Hjerneskadecentrets medvirken, og sagsbehandler godkender, at borgeren indkaldes til en forsamtale ved Hjerneskadecentret.  

 

Borgeren indkaldes til forsamtale sammen med nærmeste pårørende. Ved forsamtalen skabes der overblik over den hjerneskaderamtes situation, ønsker og behov. Hjerneskadecentrets tilbud beskrives, og i samarbejde med borgeren vurderes det, hvorledes et muligt forløb kunne se ud.

 

På baggrund af sagsakter og forsamtale udfærdiges en neuropsykologisk faglig vurdering af rehabiliteringsbehovet. Såfremt rehabiliteringsbehovet kan imødekommes ved Hjerneskadecentret, fremsendes en ansøgning om bevilling af forløbet til den kommunale sagsbehandler.

 

Når der foreligger betalingstilsagn, orienteres den hjerneskaderamte om tidspunkt for start ved Hjerneskadecentret.

  

 

Takster for tilbud ved Hjerneskadecentret

Kontakt

Hjerneskadecentret

P. P. Ørums Gade 11

Bygning 2

8000 Aarhus C

Telefon: 87 13 40 75

E-mail: 

EAN-nummer: 5798005773009

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 8.30 - 15.30
Fredag kl. 8.30 - 15.00

 
 

Det Intensive Tilbud

Dagstaksten er som udgangspunkt 1.499 kr.

 

Der kan aftales særlige forløb, med fra-/tilkøb af ydelser, hvor taksten ændres svarende hertil.


Med dagstaksten for den formelle indskrivningsperiode er der også betalt for 6-12 måneders opfølgning, hvor borgeren støttes i at vende tilbage til arbejde, uddannelse og tilværelsen i det hele taget.


Tilbuddet bevilges som vejledning og opkvalificering LAB § 32, stk. 1, nr. 2. 

 

Det Fleksible Tilbud

Dagstaksten er som udgangspunkt 822 kr.

 

Der kan aftales særlige forløb, med fra-/tilkøb af ydelser, hvor taksten ændes svarende hertil.

 

Med dagstaksten for den formelle indskrivningsperiode er der også betalt for 6-7 måneders opfølgningsperiode, hvor borgeren støttes med henblik på at genopgtage arbejde eller uddannelse. 

 

Tilbuddet bevilges som vejledning og opkvalificering LAB § 32, stk. 1, nr. 2. 

 

Læring og Udvikling

Prisen for et grundforløb er 47.037 kr.

 

Tilbuddet bevilges i henhold til Servicelovens § 85.

Læring og Udvikling kan også bevilges i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som et beskæftigelsesafklarende tilbud.

Rådgivningsforløb

Dagstaksten er 403 kr.


Tilbuddet bevilges som vejledning og opkvalificering LAB § 32, stk. 1, nr. 2. 

 

 

 

Opdateret: 23.12.2016

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar: Hjerneskadecentret

Telefon: 87 13 40 75

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code