Gå til sidens indhold
 

Borger fra Aarhus Kommune

Hjerneskaderamte borgere, der bor i Aarhus Kommune, henvises til Hjerneskadecentret via Aarhus Kommunes Hjerneskadeteam.

Henvisning til Hjerneskadecentret

Henvisningen sendes til Aarhus Kommunes Hjerneskadeteam.

 

Der er ingen formelle henvisningskrav, men henvisningen kan med fordel tage afsæt i henvisningsskabelonen, der ligger på Hjerneskadeteamets hjemmeside.

 

Henvisningen kan foretages af alle instanser, der er i kontakt med en borger, som vurderes at have et rehabiliteringsbehov efter hjerneskade, og som man skønner tilhører Hjerneskadeteamets målgruppe.

 

Henvisning kan også foretages af den hjerneskaderamte borger selv og/eller af dennes pårørende.

 

Efter Hjerneskadeteamet har modtaget henvisningen, og har foretaget den indledende sagsbehandling, indkaldes den hjerneskaderamte sammen med eventuelle pårørende til en afklarende samtale i Hjerneskadeteamet.

 

Hvis den afklarende samtale konkluderer, at et forløb ved Hjerneskadecentret kunne være relevant, indstiller Hjerneskadeteamet borgeren hertil, og Hjerneskadecentret overtager herefter sagen.

 

Hjerneskadecentret sender en formel ansøgning til den kommunale sagsbehandler om bevilling af forløb, og borgeren orienteres herom.

 

Når bevillingen foreligger, orienteres borgeren om starttidspunktet ved Hjerneskadecentret.

 

Er der spørgsmål i forhold til en given hjerneskaderamt borger eller i forhold til Hjerneskadecentrets tilbud mere generelt – så ring!

 

 

Takster for tilbud ved Hjerneskadecentret

Tilbuddet indgår i rammeaftalen mellem Jobcentret og Udførerafdelingen, og er som sådan finansieret herved.

Kontakt

Hjerneskadecentret

P. P. Ørums Gade 11

Bygning 2

8000 Aarhus C

Telefon: 87 13 40 75

E-mail: 

EAN-nummer: 5798005773009

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 8.30 - 15.30
Fredag kl. 8.30 - 15.00

 
 
 

Opdateret: 23.12.2016

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar: Hjerneskadecentret

Telefon: 87 13 40 75

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code